Orgaan- en weefseldonatie

Introductie 

Er is een chronisch tekort aan donororganen en de wachtlijsten worden langer. Patiënten staan langer op de wachtlijst en de kans op overlijden is groot. De potentiële donoren in Nederland worden ouder en hebben veelal meer co-morbiditeit. Ook is er vraag naar weefseldonatie om patiënten een betere kwaliteit van leven te bieden d.m.v. een weefseltransplantatie.

U zult tijdens uw werk worden geconfronteerd met patiënten die komen te overlijden. Bij deze patiënten zult u moeten afvragen of het een potentiële orgaan- en/of weefseldonor is.

Doelen van de e-module

Als u deze module hebt doorgenomen bent u in staat antwoord te geven op:

  • Wat staat er in de Wet op orgaandonatie? 
  • Wat is een potentiële donor?
  • Wat zijn de verschillende procedures bij orgaandonatie?
  • Wat betekent het begrip hersendood?
  • Wat is er mogelijk qua weefseldonatie?
  • Welke punten zijn belangrijk in een donatiegesprek?

Doelgroep en voorkennis

Deze module richt zich op zorgprofessionals met basale kennis van orgaandonatie.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan de orde:

1. Wet op orgaandonatie
2. Raadpleging Donorregister
3. Hersendood
4. Weefseldonatie
5. Casuïstiek
6. Het donatiegesprek

Tijdsduur

Het doornemen van deze e-module kost ongeveer 60 min.

E-module ontwikkeling

De e-module is inhoudelijk vormgegeven door het team donatiecoördinatie van het Erasmus MC. 

Technische ontwikkeling en design is gerealiseerd door Cradeq. Zie voor meer informatie de laatste pagina van de e-module en www.cradeq.nl

Registratie e-module

Graag leggen wij vast vanuit welke functies en ziekenhuizen men gebruik maakt van deze e-module. Vul dit anonieme formulier in en start de e-module.