Disclaimer - donatielearning.nl

Disclaimer Cradeq

Aan de inhoud van deze website kunnen géén rechten worden ontleend. De inhoud van de website wordt zorgvuldig samengesteld. Cradeq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die op de website wordt weergegeven. Aansprakelijkheid betreffende inhoudelijke informatie ligt bij de Afdeling Heelkunde, Erasmus MC.

Cradeq stelt zich niet garant dat de servers die deze site beschikbaar maken, fout-, virus-, worm- of bug-vrij zijn en u accepteert dat het uw verantwoordelijkheid is om voldoende voorzieningen te treffen voor bescherming tegen dergelijke bedreigingen. Cradeq en Heelkunde zijn niet verantwoordelijk voor het beleid van andere websites die aan donatielearning.nl gekoppeld zijn door externe links.

Cradeq of aan haar gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor enige incidentele, indirecte, gevolg- of speciale schade van welke aard dan ook, of welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit winstderving, contracten, goodwill, gegevens, informatie, inkomsten, verwachte besparingen of zakelijke relaties, ongeacht of Cradeq of aan haar gelieerde ondernemingen zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze site of de inhoud ervan of andere sites gelinkt aan deze site.

Disclaimer Orgaandonatiecoördinatie Erasmus MC

Deze e-module is met zorg samengesteld. Mocht de inhoud fouten of onvolkomenheden bevatten, dan horen wij dat graag. Voor het beeldmateriaal geldt dat dit grotendeels ons eigen materiaal is. Er is zorg gedragen eventuele auteursrechten niet te schenden. Mocht er toch materiaal in zitten waarvan u meent auteursrecht te bezitten, neemt u dan contact op zodat we dit alsnog kunnen verwijderen. Overigens is het hier getoonde materiaal enkel bedoeld voor onderwijs zonder winstoogmerk.

Privacy Statement

Bij bezoek van donatielearning.nl worden automatisch geen persoonsgegevens opgeslagen. 

© Copyright Cradeq 2018