Orgaan- en weefseldonatie

Huidige ontwikkelingen

In het kader van onderzoek worden momenteel transplantaties van diverse organen uitgevoerd met het gebruik van pompen voor continu perfusie van het orgaan. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van donatie van zenuwweefsel en wordt er in toenemende mate rekening gehouden met relatieve leeftijdscriteria.

Alsnog geen transplantatie?

Indien organen en/of weefsels na uitname alsnog niet transplantabel zijn, kunnen deze beschikbaar worden gesteld voor transplantatiegericht onderzoek mits geen bezwaar hiervoor aangegeven in het Donorregister.

De arts dient dit met de nabestaanden te bespreken of zij toestemming hiervoor geven.

Nazorg

Het is belangrijk te melden aan de familie dat er grote zorg wordt besteed aan het uiterlijk van de donor. Deze kan met gepaste kleding normaal worden opgebaard. Donatie geeft ook geen vertraging voor de begrafenis of crematie. Daarnaast is balseming nog steeds mogelijk bij donatie.

Aan de nabestaanden en betrokken specialisten kan geanonimiseerde  informatie worden versterkt over de ontvangers.

Donatie en geloof

Geregeld komt het voor dat er twijfel is bij gelovigen of donatie is toegestaan door het geloof.

In principe staat geen enkel geloof negatief tegenover donatie. Probeer de nabestaanden niet zelf te overtuigen, maar probeer ze in contact te brengen met een geestelijk verzorger die hen daarin verder kan begeleiden en adviseren.

Orgaandonatiecoördinatoren Erasmus MC

De orgaandonatiecoördinator is de spil in het web bij een donatieprocedure. Zij zijn betrokken bij de overledenen, familie, specialist en uitnameteam. Daarnaast hebben zij nauw contact met de Nederlandse Transplantatie Stichting en Eurotransplant. Bij vragen over orgaandonatie zijn de orgaandonatiecoördinatoren in het Erasmus MC te benaderen tijdens kantoortijden op intern nummer 33919. Buiten kantoortijden en over vragen bij weefseldonatie is de Nederlandse Transplantatie Stichting te benaderen op 071-5795795.

Vul bij inhoudelijke en praktische vragen over deze e-module onderstaand formulier in.

Deze e-module is ontwikkeld door Cradeq. Wilt u ook e-modules inzetten voor onderwijs of kennisverspreiding? Neem dan contact op met info@cradeq.nl of vul onderstaand formulier in.

Dit is het einde van de e-module.