Orgaan- en weefseldonatie

Doorloop onderstaande casus en beantwoord de vragen:

Zie hieronder nogmaals het Modelprotocol donatie van de Nederlandse Transplantatiestichting. Gebruik het protocol of de opgenade kennis om de vragen te beantwoorden. Raadpleeg het Modelprotocol bij een casus op de eigen werkvloer.

Casus

Mevrouw Sabloe is 67 jaar. Ze is gisteravond met flinke hoofdpijn naar bed gegaan. Vanmorgen is ze door haar man hevig snurkend aangetroffen, waarbij hij haar niet wakker kon krijgen. Hierop heeft hij de ambulance gebeld. Mevrouw wordt op de SEH gepresenteerd met:

– een E1M1V1
– PR -/-
– een vrije ademweg

Er wordt een CT-scan gemaakt van het hoofd waarop een massale bloeding wordt gezien. Chirurgische interventies zijn niet meer haalbaar.

Zet de stappen in de juiste volgorde:

Vanuit de WOD mag u het Donorregister raadplegen zodra het duidelijk is dat het overlijden van de patiënt aanstaande is. Hiervoor is het wel van belang dat de patiënt medisch geschikt is als donor. Omdat u alle invasieve handelingen mag uitvoeren om donatie mogelijk te maken, mits geen bezwaar in het Donorregister, dient u het register zo spoedig mogelijk te raadplegen.

U raadpleegt het Donorregister voor mevrouw Sabloe. Zij heeft hierin aangegeven dat ze beslissing nalaat aan de nabestaanden.

U gaat in gesprek hierover met de echtgenoot van Mevrouw Sabloe.

De echtgenoot van mevrouw Sabloe geeft toestemming voor donatie, en de patiënte wordt opgenomen op de intensive care. Zij wordt hier behandeld om haar orgaanfuncties zo goed mogelijk te houden.

De neurologische controles wijzen uit dat mevrouw Sabloe mogelijk alle stamfunctie verloren heeft.

Plaats de onderzoeken in de juiste volgorde:

Om de geschiktheid van de te doneren organen in kaart te brengen voert de transplantatiecoördinator onder andere een medisch status onderzoek uit. 

Hieruit blijkt dat alle orgaanfuncties goed genoeg zijn voor transplantatie.

Naast de orgaandonatie heeft de echtgenoot van mevrouw Sabloe ook toestemming gegeven voor weefseldonatie. 

De Nederlandse Transplantatiestichting heeft de volgende weefsels geaccepteerd: botweefsel, huid en oogweefsel.

Swipe van links naar rechts om de uitname van de organen en weefsels in de goede volgorde te zien: