Orgaan- en weefseldonatie

Donatiegesprek

Ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking heeft geen wilsbeschikking ten aanzien van donatie vastgelegd in het Donorregister. In de praktijk blijkt dat ongeveer 70% van de nabestaanden bezwaar maakt tegen orgaan- en/of weefseldonatie in het geval er geen wilsbeschikking in het Donorregister is opgenomen (NTS, 2010).

Sinds jaren bestaat het trainingsprogramma Communicatie rond Donatie. De hypothese is dat wanneer artsen en andere professionals getraind worden in het voeren van een donatiegesprek, en het informeren en begeleiden van nabestaanden voorafgaand aan en tijdens een eventuele donatieprocedure, dit de kwaliteit van de donorzorg ten goede komt.

0
procent is niet ingeschreven in het donorregister
0
procent van nabestaanden maakt bezwaar tegen donatie

Doel van het donatiegesprek

Het doel van het gesprek is het optimaal informeren en begeleiden van familie cq. nabestaanden zodat zij weloverwogen keuzes ten aanzien van donatie kunnen maken.

Zie ook het eerder genoemde Modelprotocol onder Hoofdstuk 3, paragraaf 3 en 4 voor verdere informatie

Timing

In het geval van orgaandonatie dient het gesprek voorafgaand aan het staken van de behandeling te worden gevoerd.  Er moet bij de familie duidelijkheid zijn omtrent de infauste prognose en het afgesproken beleid over staken van de behandeling

In het geval van weefseldonatie kan het donatiegesprek plaatsvinden na het overlijden van de patiënt.

Aandachtspunten bij het donatiegesprek

– Voorafgaand aan het donatiegesprek is het Donorregister geraadpleegd
– De familieleden die het besluit mogen nemen zijn beschikbaar (t/m 2egraad)
– Er is een rustige ruimte beschikbaar
– De arts heeft tijd om het gesprek te voeren
– Er is, bij voorkeur, een verpleegkundige beschikbaar voor ondersteuning van de familie
– Bij een geregistreerde toestemming in het Donorregister dient men de familie te informeren en om instemming (geen toestemming) te vragen

Bij een potentiële orgaandonor:
– overleg vooraf met de transplantatie coördinator over geschiktheid en aandachtspunten gesprek
– het gesprek dient door een ervaren arts (een intensivist of fellow-intensivist, en/of een neuroloog of neurochirurg), te worden gevoerd
– bespreek donatie in het algemeen, laat de details over aan de transplantatie coördinator of zorg dat u volledig bent geïnformeerd door de transplantatie coördinator

Indien toestemming:

Meld de donor aan bij de Nederlandse Transplantatie Stichting op 071-5795795, toets 3.

In het geval van een orgaandonor kan het eventueel rechtstreeks bij de transplantatie coördinator, indien hiermee al eerder contact is geweest.

Additionele training

In de regio Rotterdam wordt de training “Communicatie rond donatie”  georganiseerd, bestemd voor artsen van de acute werkvelden (IC, SEH en neurologie).

Voor informatie bel: 010-7033919 tijdens kantoortijden.