Orgaan- en weefseldonatie

Hersendood

Het aantonen van hersendood berust op een combinatie van verschillende types onderzoek. Zet de vier verschillende onderzoeken in de juiste volgorde van boven naar beneden:

Picture derived from: COMA Science Group

Hersendoodprotocol

Lees hier welke onderzoeken, al naar gelang de omstandigheden, noodzakelijk zijn en aan welke artsen de uitvoering ervan is voorbehouden. Deze artsen mogen niet bij de verwijdering of implantatie van de gedoneerde organen betrokken zijn.

De hersendood diagnostiek moet worden genoteerd op het hersendood formulier. Zie hiernaast voor het Hersendoodprotocol.

Verandering in de kliniek van de patiënt bij hersendood

Tijdens het hersendood raken van de patiënt kunnen er snelle en hevige hemodynamische veranderingen optreden. Voorbeelden hiervan zijn extreme hyper- als hypotensie, alsook tachy- en bradycardieën. 

Maar ook onverklaarbare lichaamstemperatuur en polyurie komen voor. Dit komt onder andere door het wegvallen van de hersenstamfuncties en het vrij komen van catecholamines.

Het antidiuretisch hormoon wordt niet meer aangemaakt waardoor er vaak hypernatriëmie ontstaat en de vochthuishouding van de patiënt kan hierdoor ernstig verstoord raken. Van belang is de patiënt gedurende deze fase goed te monitoren en met kortwerkende medicatie en voldoende vochtsuppletie te behandelen.

Open onderstaande tabs voor meer informatie:

  • hypothermie (centrale lichaamstemperatuur gelijk aan, of lager dan 32°C)
  • intoxicatie, te onderscheiden van therapeutische medicamenteuze neurodepressie (zoals barbituraatcoma)
  • hypotensie (systolische bloeddruk gelijk aan, of lager dan 80 mmHg of 10,7 kPa)
  • blokkade van de neuromusculaire overgang 
  • ernstige biochemische of metabole stoornis, voor zover deze geen onderdeel is van het falen van de hersenstam of het verlengde merg
  • een reanimatie in de voorafgaande uren

Klik op de figuur voor een vergroting: