Orgaan- en weefseldonatie

Hoe begint een procedure voor donatie?

De procedure voor donatie begint als het duidelijk is geworden dat de patiënt een infauste prognose heeft en verder behandelen medisch zinloos is geworden. Vaak zijn dit patiënten die op de intensive care liggen of net binnen zijn gekomen op de spoedeisende hulp (SEH). Deze patiënten hebben meestal ernstige hersenschade door traumata, een hersenbloeding of zijn gereanimeerd. Weefseldonatie is mogelijk na overlijden op alle verpleegafdelingen, verpleegtehuis, in de thuissituatie of op straat.

Als behandelend arts spreekt u met de familie. Daarbij hebt u verteld dat er geen zicht meer is op herstel.

Als arts mag u donatie bespreekbaar maken zodra het duidelijk is dat herstel niet meer mogelijk is.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/orgaandonatie-en-weefseldonatie

Wat staat er in de Wet op orgaandonatie?

Welke wettelijke verplichtingen staan in de Wet op orgaandonatie (WOD) beschreven die u als arts hebt.

– Indien de patiënt mogelijk medisch geschikt is als donor, dient u het Donorregister te raadplegen
– U moet de uitkomst bespreken met de familie
– Indien er geen bezwaar in het Donorregister is geregistreerd mag u alle (invasieve) handelingen uitvoeren om orgaandonatie mogelijk te houden. Dit mag u doen voordat u met de familie hebt gesproken.
– Donatieformulier invullen

Zie de volgende link voor meer informatie: 

Niet natuurlijk overlijden

Het komt regelmatig voor dat een patiënt komt te overlijden waarbij er een niet-natuurlijk overlijden wordt afgegeven. In het geval van donatie moet er toestemming worden gevraagd aan de forensisch arts of Officier van Justitie. Deze zullen in veel gevallen toestemming geven tot donatie van weefsel en/of orgaandonatie. Deze toestemmingsprocedure wordt in geval van orgaandonatie (met of zonder weefseldonatie) uitgevoerd door de transplantatiecoördinator. Deze toestemming moet er zijn nog voordat de uitname van organen start. 

In geval van enkel weefseldonatie is het aan de arts om dit overleg te plegen met de Officier van Justitie via de geldende kanalen binnen het ziekenhuis waarin u werkzaam bent.

Welke verschillende procedures zijn er?

In Nederland kennen we 2 vormen van postmortale orgaandonatie:
– Donation after Circulatory Death (DCD)
– Donation after Brain Death (DBD)

Daarbij kennen we ook de weefseldonatie. 

Zie de download in de volgende link voor het volledige protocol. Het protocol beschrijft alle fases van transplantatie, van herkenning, gesprek met familie, donorbehandeling en uitname.